» Dodacie podmienky
Dodacie podmienky

Internetového obchodu www.nepovedznie.sk


1. V prípade ak je tovar objednaný Kupujúcim na sklade Predávajúceho, je tovar odoslaný na miesto dodania najneskôr do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim alebo od pripísania platby za tovar na účet Predávajúceho pri platbe prevodom.


2. V prípade ak tovar objednaný Kupujúcim nie je na sklade Predávajúceho, tento je štandardne expedovaný na miesto dodania v termíne do 20 pracovných dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim alebo od pripísania platby za tovar na účet Predávajúceho pri platbe prevodom.

3. Dodacia doba môže byť upravená po dohovore so zákazníkom.


4. V prípade ak je tovar uvedený skladom, avšak Predávajúci nie je schopný tovar expedovať v súlade s bodom 1., Predávajúci je pred potvrdením objednávky povinný kontaktovať Kupujúceho a informovať ho o vzniknutom stave a o predpokladanom termíne doručenia tovaru, resp. ďalších podstatných náležitostiach. Kupujúci je oprávnený odvolať Objednávku písomne (e-mailom). Kupujúcemu je následne zaslané Potvrdenie o zrušení objednávky.

5. Tovar je štandardne odosielaný Predávajúcim podľa spôsobu dodania, ktorý Kupujúci volí v objednávke.


6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru dňom prevzatia tovaru Kupujúcim v mieste dodania tovaru.


7. Kupujúci znáša náklady súvisiace s dodaním tovaru, t.j. poštovné poštovné/náklady doručenia v sume:

3,60 EUR pri doručení Slovenskou poštou, 
5,80 Eur pre zásielky s miestom doručenia v ČR.

8. Kupujúcemu je  spolu s dodaným tovarom zaslaný aj originál daňového dokladu – faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list.


11. Kupujúci je povinný si prevziať tovar dohodnutým spôsobom a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. (Pri spôsobe odberu Slovenskou poštou je doba odberu 18 kalendárnych dní.) Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky.


12. Porušením povinnosti prevziať si tovar (vyplývajúcej z ustanovení Kúpnej zmluvy a Občianskeho zákonníka), je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s neprevzatím zásielky (náklady vynaložené Predávajúcim na dodanie tovaru Kupujúcemu a tiež náklady na vrátenie zásielky späť na adresu Predávajúceho). Pre účely úhrady týchto nákladov zašle Predávajúci Kupujúcemu na jeho emailovú adresu výzvu k úhrade týchto nákladov spolu s faktúrou k úhrade. Kupujúci je povinný uhradiť fakturovanú sumu na účet Predávajúceho do 3 pracovných dní od obdržania výzvy k úhrade faktúry.

13. V prípade porušenia povinnosti Kupujúceho prevziať si objednaný tovar, ktorý Predávajúci nemá bežne skladom a bol na základe objednávky Kupujúceho objednaný u dodávateľa (tovar, pri ktorom je nutné vybrať určitý variant veľkosti, farby, atď - napr. svaodbné obrúčky), je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu tiež storno poplatok vo výške 30% z ceny neprevzatého tovaru platnej pri potvrdení objednávky. Úhrada storno poplatku je účtovaná spolu s poštovnými nákladmi vzniknutými neprevzatou zásielkou (viď predchádzajúci bod). Pri tovare vyhotovenom podľa konkrétnej požiadavky zákazníka (napr. svadobné obrúčky s osobným gravírovaním) je výška storno poplatku 100% z ceny neprevzatého tovaru platnej pri potvrdení objednávky.

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ZDI5Mm